DE SUPPOSITIONIBUS

Descargar DE SUPPOSITIONIBUS pdf


«DE SUPPOSITIONIBUS epub»

Para descargar DE SUPPOSITIONIBUS únicamente tienes que seguir los pasos que te indicamos. Puedes descargar este título y miles de libros más.

Sinopsis de DE SUPPOSITIONIBUS
Per als medievals—cristians, islàmics o jueus—, pensar comportava sobretot llegir, és a dir, entendre un text, la qual cosa els obligava a explicar com s’ho feien per a copsar-ne el sentit. A semblança de filòsofs afins a corrents analítics dels darrers anys—Dummett, Putnam, de Libera—, creien que el llenguatge forneix la clau per a resoldre els grans problemes filosòfics o, en tot cas, per a poder encarar-s’hi.

Fou a mitjan segle XIII, quan l’estudi de la suppositio ultrapassà l’àmbit gramatical i rebé una funció lògica, que esdevingué la propietat fonamental dels termes. Els tractats sobre les suposicions es dedicaren llavors a analitzar la semàntica dels termes d’una proposició car, com afirmà Joan de Salisbury, «cal analitzar acuradament quin significat tenen les paraules per tal d’establir amb precisió allò que tenen en si mateixes i allò que tenen en virtut del context en què es troben, per tal de poder dissipar l’ombra encegadora dels sofismes».
Ver más

de suppositionibus-9788412000740

Géneros:

Filología

Estudios filológicos

Filosofía del lenguaje. Metalingüística

Ver más libros de esta categoría > libros de Filología

Sobre el libro

Datos relevantes:

  • Visitas al libro: 1725
  • Descargas de archivo: 739
  • Tamaño total: 877KB
  • Disponibilidad de formatos: pdf epub mobi kindle

¿Cómo descargar el libro?

Descargar el libro es fácil y gratis.

1. Registrate gratis por 1 mes

2.Descarga todos los libros que quieras

3.Cancela la membresia antes que se termine el mes

Descargar Aquí